Tezli Yüksek Lisans Programı

http://sagbilens.ankara.edu.tr/ProgramDetay-63.html

Programın Amacı:

Sağlık alanında yapılan araştırmaların planlanması ve değerlendirilmesinde istatistiksel danışmanlık yapacak bilim adamlarının yetiştirilmesi.

Programın Hedefleri:

1.Bilgi:Yüksek Lisans programını tamamlayan öğrencinin, sağlık alanında yürütülen çalışmalardan elde edilen verilerin yapısına uygun istatistiksel yöntemleri seçebilen ve ilgili formülleri kullanarak sonuçları yorumlayabilen bilgiye sahip olması hedeflenmektedir.

2.Beceri:Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrencinin, gerekli istatistiksel paket programları kullanarak çalışmaları değerlendirebilecek beceride olması hedeflenmektedir.

3.Tutum:Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrencinin, bilimsel araştırma etiğini benimsemiş, yan tutmadan kaçınan bir tutum içinde olması hedeflenmektedir.

İstihdam İmkanları:

·         Üniversiteler

·         Kamu Kurumları

·         İlaç Firmaları

·         Araştırma Şirketleri

Kazanılan Ünvan : Bilim Uzmanı
Yüksek Lisans Mezunları (isim sırasına göre):

İsim-soyad               Mezuniyet tarihi         Çalıştığı kurum

Atilla H. Elhan             1997              Ankara Üni. Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD.

Aysun Çetinyürek        2006              Özel Sektör

Beyza Doğanay           2007              Ankara Üni. Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD.

Burcu Karakaya           2007              Özel Sektör

Can Ateş                      2010              Ankara Üni. Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD.

Gamze Akçakoca        2012

İlker Özgedik                1992              Gazi Üni. Sağlık Hizmetleri MYO

M. Akif Ercan                1989              Özel Sektör

Muhammet Akman       2010              Savunma Sanayi Müsteşarlığı

O. Tolga Kaskatı           2004             Özel Sektör

S. Kenan Köse            1990             Ankara Üni. Tıp Fak., Biyoistatistik AD.

Salih Ergöçen              2006             Özel Sektör

Umut Özbek                 2007             Ankara Üni.Tıp Fak., Biyoistatistik AD.

Doktora Programı

http://sagbilens.ankara.edu.tr/ProgramDetay-64.html

Programın Amacı: Sağlık alanında yapılan araştırmaların planlanması ve değerlendirilmesinde istatistiksel danışmanlık yapacak, teorik olarak yeni istatistiksel yöntemlere geliştirebilecek bilim adamlarının yetiştirilmesi.

Programın Hedefleri:

1.Bilgi:Doktora programını tamamlayan öğrencinin, sağlık alanında yapılan çalışmaları planlayabilen, çalışmaları yürütebilen, elde edilen verilerin yapısına uygun istatistiksel yöntemleri seçebilen ve ilgili formülleri kullanarak sonuçları yorumlayabilen bilgiye sahip olması hedeflenmektedir.

2.Beceri:Doktora Programını tamamlayan öğrencinin, gerekli istatistiksel paket programları kullanarak çalışmaları değerlendirebilecek beceride olması hedeflenmektedir.

3.Tutum: Doktora Programını tamamlayan öğrencinin, bilimsel araştırma etiği benimsemiş, istatistiksel yan tutmadan kaçınan bir tutum içinde olması hedeflenmektedir.

İstihdam İmkanları:

·         Üniversiteler

·         Kamu Kurumları

·         İlaç Firmaları

·         Araştırma Şirketleri

Kazanılan Ünvan : Bilim Doktoru

Doktora Mezunları (isim sırasına göre):

İsim-soyad                  Mezuniyet tarihi                    Çalıştığı kurum

Atilla H. Elhan                     2002    Ankara Üni.Tıp Fak. Biyoistatistik AD.

Beyza Doğanay Erdoğan   2012    Ankara Üni.Tıp Fak.Biyoistatistik AD.

Derya Öztuna                     2008    Ankara Üni.Tıp Fak.Biyoistatistik AD.

Mesut Akyol                         2011    Yıldırım Beyazıt Üni. Tıp Fak. Biyoist. AD.

O. Tolga Kaskatı                  2011     Özel Sektör

Selcen Yüksel                     2012     Yıldırım Beyazıt Üni. Tıp Fak. Biyoist.AD.

S. Kenan Köse                    1997     Ankara Üni.Tıp Fakültesi, Biyoist. AD.

Yasemin Yavuz Genç          2001     Ankara Üni.Tıp Fakültesi, Biyoist.AD.