Tarihçe

Türkiye’deki Tıp Fakülteleri arasında ilk defa 1984 yılında, Fakültemizde İstatistik dersi Epidemiyoloji dersi ile birlikte verilmeye başlanmıştır. Biyoistatistik biliminin çok boyutlu yapısından dolayı bu alan bir çok bilim dalı ile ilişkilidir. Bu nedenle 1967 yılında Üniversite Senatosu kararı ile Tıbbi İstatistik adında ayrı bir bölüm olmasına karar verilmiştir. 1974 yılında İstatistik bölümünde öğretim üyesi olmaması nedeniyle Üniversiteler Kanunu uyarınca İstatistik bölümü kapatılmış ve Koruyucu Hekimlik ve Hijyen Anabilim Dalı bünyesinde faaliyetine devam etmiştir. 1982 yılında Biyoistatistik Birimi Halk Sağlığı bölümüne bağlı olarak kurulmuştur. 1986 yılında Halk Sağlığı bölümünden ayrılarak Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı altında Biyoistatistik Bilim Dalı olarak faaliyet göstermiştir. 1995 yılında Biyoistatistik Anabilim Dalı haline gelmiştir.

Genel Tanıtım: 
Bölümün Bulunduğu Yerleşke:
Morfoloji Kampusu, Sıhhiye.
Akademik Personel Sayısı:
Şu anda Biyoistatistik Anabilim Dalında iki profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent ve altı  araştırma görevlisi çalışmalarını yürütmektedir.
İdari Personel Sayısı:
Biyoistatistik bölümünde 1 istatistikçi, 1 sekreter ve 1 müstahdem görev yapmaktadır.